Kontakt

Jaroslava FAJTLOVÁ - JF AutoCentrum
U Hřebčince 2484
397 01 PÍSEK

Jaroslava FAJTLOVÁ
majitelka
email: fajtlova@jfautocentrum.cz

Otevírací doba AUTOSALON:
Po - Pá: 7:30 - 16:00 (POLEDNÍ PAUZA 12:00  - 12:45)

Otevírací doba SERVIS:
Po - Pá: 7:30 - 16:00 (POLEDNÍ PAUZA 12:00  - 12:45)

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ:

Karel PILÁT
vedoucí prodeje
tel: 731 598 235
email: pilat@jfautocentrum.cz

Bc. Tomáš ŠÁLEK
prodejce
tel: 777 591 551
email: salek@jfautocentrum.cz

Zuzana PILÁTOVÁ
prodejce
tel: 774 656 148
email: zuzka@jfautocentrum.cz
SERVIS:

Katka VYSKOČILOVÁ-Fajtlová
vedoucí servisu
tel.: 777 050 672
email: katka@jfautocentrum.cz

Michael VYSKOČIL
servisní technik
tel: 608 234 023
email: vyskocil@jfautocentrum.cz

Kontaktujte nás

Osobní údaje z Kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podrobnosti – zde.

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vašeho dotazu a odpovědi na něj, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 12 měsíců od poslední komunikace s Vámi. Proti jakémukoliv druhu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku (článek 21 GDPR). Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem uzavření a plnění smlouvy). O takových účelech a právních základech vás informujeme v dokumentu Informační memorandum – GDPR.

Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka jste dobrovolně a informovaně souhlasil/a, že vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce U Hřebčince 2484, 397 01 PÍSEK anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na info@jfautocentrum.cz

*) Povinná pole